I Chronicles 3

پسران داوود که در حبرون به دنیا آمدند عبارتند از: اَمنون، پسر اول او که مادرش اخینوعم یزرعیلی بود، دوم دانیال پسر ابیجایل کرملی،
Cić są synowie Dawidowi, którzy mu się urodzili w Hebronie: Pierworodny Ammon z Achynoamy Jezreelitki; wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki;
سوم ابشالوم پسر معکه، دختر تلمای پادشاه جَشور، چهارم ادونیا، پسر حَجیت،
Trzeci Absalom, syn Maachy, córki Tolmaja, króla Giessur; czwarty Adonijasz, syn Haggity;
پنجم شفطیا پسر ابیطال و ششم یترعام پسر عجله بود.
Piąty Sefatyjasz z Abitaili; szósty Jetraam z Egli, żony jego.
این شش پسر او در حبرون، جایی که مدّت هفت سال و شش ماه سلطنت کرد، متولّد شدند. بعد به اورشلیم مهاجرت نمود و در آنجا مدّت سی و سه سال دیگر پادشاهی کرد.
Tych sześć urodziło mu się w Hebronie, kędy królował przez siedm lat, i przez sześć miesięcy; a trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalemie.
در دوران اقامتش در اورشلیم دارای پسران دیگری هم شد که چهار نفر آنها را بتشبع، دختر عمیئیل به دنیا آورد. نامهای ایشان شمعی، شوباب، ناتان و سلیمان بودند.
A ci urodzili mu się w Jeruzalemie; Samna, i Sobab, i Natan, i Salomon, cztery synowie z Betsui, córki Ammielowej;
نُه نفر دیگر ایشان یَبحار، الیشوع، الیفالط،
I Ibchar, i Elisama, i Elifet;
نوجه، نافج، یافیع،
I Noge, i Nefeg, i Jafija;
الیشمع، الیاداع و الیفلط نام داشتند.
I Elizama, i Elijada, i Elifelet, dziewięć synów.
همهٔ اینها پسران داوود بودند. به غیراز ایشان پسران دیگر هم از صیغه‌‌های خود داشت. او همچنین دارای یک دختر به نام تامار بود.
A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.
این است نام فرزندان سلیمان که نسل به نسل به پادشاهی رسیدند: رحبعام، ابیا، آسا، یهوشافاط،
Syn Salomonowy Roboam; Abiam syn jego, Aza syn jego, Jozafat syn jego.
یورام، اخزیا، یوآش،
Joram syn jego, Ochozyjasz syn jego, Joaz syn jego;
امصیا، عزریا، یوتام،
Amazyjasz syn jego, Azaryjasz syn jego, Joatam syn jego;
آحاز، حزقیا، منسی،
Achaz syn jego, Ezechyjasz syn jego, Manases syn jego;
امون، یوشیا.
Amon syn jego, Jozyjasz syn jego;
پسران یوشیا: اولی یوحانان، دوّمی یهویاقیم، سومی صِدقیا و چهارمی شلوم.
A synowie Jozyjaszowi: Pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedekijasz, czwarty Sellum.
پسران یهویاقیم: یَکُنیا و پسر او صدقیا.
A synowie Joakimowi: Jechonijasz syn jego, Sedekijasz syn jego.
پسران یَکُنیا که در دوران اسارت او به دنیا آمدند: شالتیئیل،
A synowie Jechonijasza więźnia: Salatyjel syn jego.
ملکیرام، فدایا، شناصر، یَقمیا، هوشاماع و نَدَبیا.
A salatyjelowi: Malchiram, i Fadajasz, i Seneser, Jekiemija, Hosama, i Nadabija.
پسران فدایا: زَرُبابل و شمعی. پسران زرُبابل: مَشلام و حننیا و خواهرشان، شلومیت.
A synowie Fadajaszowi: Zorobabel, i Semej; a syn Zorobabelowy Mesollam, i Hananijasz, i Selomit, siostra ich.
پنج پسر دیگر او حَشوبه، اوهل، برخیا، حَسَدیا و یُوشَب‌حَسَد بودند.
A Mesollamowi: Hasuba, i Ohol, i Barachyjasz, i Hazadyjasz Josabchesed, pięć synów.
حننیا دو پسر داشت به نامهای: فَلَطیا و اشعیا، اشعیا پدر رفایا بود و رافایا پدر ارنان، ارنان پدر عوبدیا، عوبدیا پدر شکنیا
A syn Hananijaszowy: Faltyjasz, i Jesajasz; synowie Rafajaszowi, synowie Arnanaszowi, synowie Obadyjaszowi, synowie Sechenijaszowi.
و شمعیا پسر شکنیا. پنج پسر شمعیا: حطوش، یجال، باربح، نعریا و شافاط بودند.
A synowie Sechenijaszowi: Semejasz; a synowie Semejaszowi: Chattus, i Igal, i Baryja, i Naaryjasz, i Safat; sześć synów.
سه پسر نعریا: الیوعینای، حزقیا و عزریقام بودند.
A synowie Naaryjaszowi: Elijenaj, i Ezechyjasz, i Esrykam, trzej synowie.
هفت پسر الیوعینای: هودایا، الیاشیب، فلایا، عقوب، یوحانان، دلایاع و عنانی بودند.
A synowie Elijenajego: Hodawijasz i Elijasub, i Felejasz, i Akkub, i Jochanan, i Dalajasz, i Anani, siedm synów.