Psalms 97

耶和华作王!愿地快乐!愿众海岛欢喜!
De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.
密云和幽暗在他的四围;公义和公平是他宝座的根基。
Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.
有烈火在他前头行,烧灭他四围的敌人。
Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.
他的闪电光照世界,大地看见便震动。
Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft.
诸山见耶和华的面,就是全地之主的面,便消化如蜡。
De bergen smelten als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des HEEREN der ganse aarde.
诸天表明他的公义;万民看见他的荣耀。
De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.
愿一切事奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的,都蒙羞愧。万神哪,你们都当拜他。
Beschaamd moeten wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden!
耶和华啊,锡安听见你的判断就欢喜;犹大的城邑(原文是女子)也都快乐。
Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE!
因为你─耶和华至高,超乎全地;你被尊崇,远超万神之上。
Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.
你们爱耶和华的,都当恨恶罪恶;他保护圣民的性命,搭救他们脱离恶人的手。
Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.
散布亮光是为义人;预备喜乐是为正直人。
Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart.
你们义人当靠耶和华欢喜,称谢他可记念的圣名。
Gij rechtvaardigen! verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.