Psalms 148

Haleloia. Miderà an'i Jehovah, ry any an-danitra; Miderà Azy any ambony.
alleluia laudate Dominum de caelis laudate eum in excelsis
Miderà Azy, ry anjeliny rehetra; Miderà Azy, ry miaramilany rehetra.
laudate eum omnes angeli eius laudate eum omnes exercitus eius
Miderà Azy, ry masoandro amam-bolana; Miderà Azy, ry kintana mazava rehetra.
laudate eum sol et luna laudate eum omnes stellae luminis
Miderà Azy, ry lanitry ny lanitra, Ary ianareo rano ambonin'ny lanitra.
laudate eum caeli caelorum et aquae quae super caelos sunt
Aoka hidera ny anaran'i Jehovah ireo; Fa Izy no nandidy, dia ary ireo.
laudent nomen Domini quoniam ipse mandavit et creata sunt
Nampitoetra ireo ho mandrakizay doria Izy; Nomen-dalàna ireo ka tsy mba mihoatra.
et statuit ea in saeculum et in saeculum praeceptum dedit et non praeteribit
Midera an'i Jehovah etỳ an-tany, Hianareo dragona sy ianareo rano lalina rehetra,
laudate Dominum de terra dracones et omnes abyssi
Ny afo sy ny havandra, ny oram-panala sy ny zavona, Ny rivotra mahery izay mankatò ny teniny,
ignis et grando nix et glacies ventus turbo quae facitis sermonem eius
Ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, Ny hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra,
montes et omnes colles lignum fructiferum et universae cedri
Ny bibi-dia sy ny biby fiompy rehetra, Ny biby mandady na mikisaka ary ny voro-manidina,
bestiae et omnia iumenta reptilia et aves volantes
Ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra, Ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany,
reges terrae et omnes populi principes et universi iudices terrae
Na ny zatovolahy, na ny zatovovavy, Na ny antitra, na ny tanora,
iuvenes et virgines senes cum pueris laudent nomen Domini
Samia midera ny anaran'i Jehovah avokoa, Fa ny anarany ihany no misandratra; Ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny.
quoniam sublime nomen eius solius
Ary manandratra tandroka ho an'ny olony Izy, Dia fiderana ho an'ny olony masina rehetra, Eny, ho an'ny Zanak'Isiraely, firenena akaiky Azy. Haleloia.
gloria eius in caelo et in terra et exaltavit cornu populi sui laus omnibus sanctis eius filiis Israhel populo adpropinquanti sibi alleluia