John 17

These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
haec locutus est Iesus et sublevatis oculis in caelum dixit Pater venit hora clarifica Filium tuum ut Filius tuus clarificet te
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
sicut dedisti ei potestatem omnis carnis ut omne quod dedisti ei det eis vitam aeternam
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
haec est autem vita aeterna ut cognoscant te solum verum Deum et quem misisti Iesum Christum
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
ego te clarificavi super terram opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam
And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
et nunc clarifica me tu Pater apud temet ipsum claritatem quam habui priusquam mundus esset apud te
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo tui erant et mihi eos dedisti et sermonem tuum servaverunt
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
nunc cognoverunt quia omnia quae dedisti mihi abs te sunt
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
quia verba quae dedisti mihi dedi eis et ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia a te exivi et crediderunt quia tu me misisti
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
ego pro eis rogo non pro mundo rogo sed pro his quos dedisti mihi quia tui sunt
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
et mea omnia tua sunt et tua mea sunt et clarificatus sum in eis
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
et iam non sum in mundo et hii in mundo sunt et ego ad te venio Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi ut sint unum sicut et nos
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
cum essem cum eis ego servabam eos in nomine tuo quos dedisti mihi custodivi et nemo ex his perivit nisi filius perditionis ut scriptura impleatur
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
nunc autem ad te venio et haec loquor in mundo ut habeant gaudium meum impletum in semet ipsis
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
ego dedi eis sermonem tuum et mundus odio eos habuit quia non sunt de mundo sicut et ego non sum de mundo
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
non rogo ut tollas eos de mundo sed ut serves eos ex malo
They are not of the world, even as I am not of the world.
de mundo non sunt sicut et ego non sum de mundo
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
sanctifica eos in veritate sermo tuus veritas est
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
sicut me misisti in mundum et ego misi eos in mundum
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
et pro eis ego sanctifico me ipsum ut sint et ipsi sanctificati in veritate
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
non pro his autem rogo tantum sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
ut omnes unum sint sicut tu Pater in me et ego in te ut et ipsi in nobis unum sint ut mundus credat quia tu me misisti
And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
et ego claritatem quam dedisti mihi dedi eis ut sint unum sicut nos unum sumus
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
ego in eis et tu in me ut sint consummati in unum et cognoscat mundus quia tu me misisti et dilexisti eos sicut me dilexisti
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
Pater quos dedisti mihi volo ut ubi ego sum et illi sint mecum ut videant claritatem meam quam dedisti mihi quia dilexisti me ante constitutionem mundi
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
Pater iuste et mundus te non cognovit ego autem te cognovi et hii cognoverunt quia tu me misisti
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
et notum feci eis nomen tuum et notum faciam ut dilectio qua dilexisti me in ipsis sit et ego in ipsis