Romans 14

Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
Слабого в вірі приймайте, але не для суперечок про погляди.
For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину.
Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.
Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, Бог бо прийняв його.
Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає; але він устоїть, бо має Бог силу поставити його.
One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
Один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання.
He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.
Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть, і дякує Богові.
For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе.
For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
Бо коли живемо для Господа живемо, і коли вмираємо для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо ми Господні!
For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.
Бо Христос на те й умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими.
But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.
А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
Бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо Мною, і визнає Бога кожен язик!
So then every one of us shall give account of himself to God.
Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові.
Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси.
I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.
Я знаю, і пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі; тільки коли хто вважає що за нечисте, тому воно нечисте.
But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.
Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти, не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер.
Let not then your good be evil spoken of:
Нехай ваше добре не зневажається.
For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.
Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і радість у Дусі Святім.
For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.
Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми.
Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.
Отож, пильнуймо про мир, та про те, що на збудування один одного!
For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.
Не руйнуй діла Божого ради поживи, усе бо чисте, але зле людині, що їсть на спотикання.
It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться, або спокушується, або слабне.
Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.
Ти маєш віру? Май її сам про себе перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується!
And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.
А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри, те гріх.