Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Yeni bir ezgi söyleyin RAB’be! Ey bütün dünya, RAB’be ezgiler söyleyin!
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Ezgi söyleyin, RAB’bin adını övün, Her gün duyurun kurtarışını!
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Görkemini uluslara, Harikalarını bütün halklara anlatın!
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok O’ndan korkulur.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RAB’dir.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Yücelik, ululuk O’nun huzurundadır, Güç ve güzellik O’nun tapınağındadır.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
[] Ey bütün halklar, RAB’bi övün, RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
RAB’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip avlularına girin!
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Kutsal giysiler içinde RAB’be tapının! Titreyin O’nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
[] Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O zaman RAB’bin önünde bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
[] Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O zaman RAB’bin önünde bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.