Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Şuahlı Bildat şöyle yanıtladı:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
“Ne zaman bitecek bu sözler? Biraz anlayışlı olun da konuşalım.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Niçin hayvan yerine konuyoruz, Gözünüzde aptal sayılıyoruz?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Sen kendini öfkenle paralıyorsun, Senin uğruna dünyadan vaz mı geçilecek? Kayalar yerini mi değiştirecek?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
“Evet, kötünün ışığı sönecek, Ateşinin alevi parlamayacak.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Çadırındaki ışık karanlığa dönecek, Yanındaki kandil sönecek.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Adımlarının gücü zayıflayacak, Kurduğu düzene kendi düşecek.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Ayakları onu ağa götürecek, Kendi ayağıyla tuzağa basacak.
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
Topuğu kapana girecek, Tuzak onu kapacak.
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Toprağa gizlenmiş bir ilmek, Yoluna koyulmuş bir kapan bekliyor onu.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Dehşet saracak onu her yandan, Her adımında onu kovalayacak.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Gücünü kıtlık kemirecek, Tökezleyince, felaket yanında bitiverecek.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Derisini hastalık yiyecek, Kollarıyla bacaklarını ölüm yutacak.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Güvenli çadırından atılacak, Dehşet kralının önüne sürüklenecek.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Çadırında ateş oturacak, Yurdunun üzerine kükürt saçılacak.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Kökleri dipten kuruyacak, Dalları üstten solacak.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Ülkede anısı yok olacak, Adı dünyadan silinecek.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Işıktan karanlığa sürülecek, Dünyadan kovulacak.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Ne çocuğu ne torunu kalacak halkı arasında, Yaşadığı yerde kimsesi kalmayacak.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Batıdakiler onun yıkımına şaşacak, Doğudakiler dehşet içinde bakacak.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Evet, kötülerin yaşamı işte böyle son bulur, Tanrı’yı tanımayanların varacağı yer budur.”