Psalms 146

Praise ye the LORD. Praise the LORD, O my soul.
 Halleluja!  Lova HERREN, min själ.
While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being.
 Jag vill lova HERREN, så länge jag lever,  jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.
Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.
 Förliten eder icke på furstar,  icke på en människoson, han kan icke hjälpa.
His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.
 Hans ande måste sin väg,      han vänder tillbaka till den jord      varav han är kommen;  då varda hans anslag om intet.
Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God:
 Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud,  den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,
Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:
 till honom som har gjort himmelen och jorden  och havet och allt vad i dem är,  till honom som håller tro evinnerligen,
Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The LORD looseth the prisoners:
 som skaffar rätt åt de förtryckta,  som giver bröd åt de hungrande.  HERREN löser de fångna,
The LORD openeth the eyes of the blind: the LORD raiseth them that are bowed down: the LORD loveth the righteous:
 HERREN öppnar de blindas ögon,  HERREN upprättar de nedböjda,  HERREN älskar de rättfärdiga,
The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.
 HERREN bevarar främlingar,  faderlösa och änkor uppehåller han;  men de ogudaktigas väg vänder han i villa.
The LORD shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the LORD.
 HERREN är konung evinnerligen,  din Gud, Sion, från släkte till släkte.  Halleluja!