Ephesians 6

Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.
Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
»Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:
That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
»för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden».
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;
Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra Guds vilja;
With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
och gören eder tjänst med villighet, såsom tjänaden I Herren och icke människor.
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
Och I herrar, handlen på samma sätt mot dem, och upphören att bruka hårda ord; I veten ju att i himmelen finnes den som är Herre över både dem och eder, och att hos honom icke finnes anseende till personen.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar»,
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.
And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,
For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.
But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
Men för att ock I skolen få veta något om mig, huru det går mig, kommer Tykikus, min älskade broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta eder om allt.
Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
Honom sänder jag till eder, just för att I skolen få veta huru det är med oss, och för att han skall hugna edra hjärtan.
Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.
Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.