Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Cîntaţi Domnului o cîntare nouă! Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pămîntului!
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Cîntaţi Domnului, binecuvîntaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui!
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Căci omul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decît toţi dumnezeii.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Căci toţi dumnezeii popoarelor sînt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Strălucirea şi măreţia sînt înaintea Feţei Lui, slava şi podoaba sînt în locaşul Lui cel sfînt.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mîncare, şi intraţi în curţile Lui!
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pămîntului!
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Spuneţi printre neamuri: ,,Domnul împărăţeşte! Deaceea lumea este tare, şi nu se clatină.`` Domnul judecă popoarele cu dreptate.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Să se bucure cerurile, şi să se veselească pămîntul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Să tresalte cîmpia, cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pămîntul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele după credincioşia Lui.