Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe Ghitit. Un psalm al lui David.) Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele Tău pe tot pămîntul! Slava Ta se înalţă mai pe sus de ceruri.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţîţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva protivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Cînd privesc cerurile-lucrarea mînilor Tale-luna şi stelele pe cari le-ai făcut,
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
îmi zic: ,,Ce este omul, ca să Te gîndeşti la el? Şi fiul omului, ca să -l bagi în seamă?
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
L-ai făcut cu puţin mai pe jos decît Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
I-ai dat stăpînire peste lucrurile mînilor Tale, toate le-ai pus supt picioarele lui:
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
oile şi boii laolaltă, fiarele cîmpului,
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele Tău pe tot pămîntul!