Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Śpiewajcie Panu pieśń nową; śpiewajcie Panu wszystka ziemia!
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Opowiadajcie między narodami chwałę jego, między wszystkimi ludźmi cuda jego.
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani; ale Pan niebiosa uczynił.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Zacność i ochędóstwo przed obliczem jego, moc i piękność w świątnicy jego.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Oddajcie Panu, pokolenia narodów, oddajcie Panu chwałę i moc.
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Oddajcie Panu chwałę imienia jego; przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego.
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości; niech się lęka oblicza jego wszystka ziemia.
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest.
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Niech pląsają pola, i wszystko co jest na nich; tedy niech wykrzykają wszystkie drzewa leśne,
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej.