Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
Przedniejszemu śpiewakowi o niemej gołębicy, na miejscach odległych, złoty psalm Dawidowy, gdy go w Gat Filistynowie pojmali.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
Zmiłuj się nademną, o Boże!, bo mię chce pochłonąć człowiek; każdego dnia walcząc trapi mię.
What time I am afraid, I will trust in thee.
Chcą mię połknąć nieprzyjaciele moi na każdy dzień; zaprawdęć wiele jest walczących przeciwko mnie, o Najwyższy!
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
Któregokolwiek mię dnia strach ogarnia, ja w tobie ufam.
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
Boga wysławiać będę dla słowa jego; w Bogu nadzieję będę miał, ani się będę bał, żeby mi co ciało uczynić mogło.
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
Przez cały dzień słowa moje wykręcają, a przeciwko mnie są wszystkie myśli ich, na złe.
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
Zbierają się, i ukrywają się, i ślad mój upatrują, czyhając na duszę moję.
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
Izali za nieprawość pomsty ujdą? strąć te narody, o Boże! w popędliwości twojej.
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Tyś tułanie moje policzył; zbierzże też łzy moje w wiadro twe; izaż nie są spisane w księgach twoich?
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
Tedy się nazad cofną nieprzyjaciele moi, któregokolwiek dnia zawołam; bo to wiem, iż Bóg jest ze mną.
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
Boga wysławiać będę z słowa; Pana chwalić będę z słowa jego.
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
W Bogu mam nadzieję, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek.
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
Tobiem, o Boże! śluby uczynił; przetoż też tobie chwały oddam. Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od upadku, abym statecznie chodził przed obliczem Bożem w światłości żyjących.