Hebrews 5

For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, za ludzi bywa postanowiony w tych rzeczach, które do Boga należą, to jest, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy.
Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity.
Który by mógł, jako przystoi, użalić się nieumiejętnych i błądzących, będący sam obłożony krewkością.
And by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself, to offer for sins.
A dla tej jest powinien, jako za lud, tak i sam za się ofiarować za grzechy.
And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.
A nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga jako i Aaron.
So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee.
Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził.
As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Jako i na inszem miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego.
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany jest dla uczciwości.
Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa.
And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him;
A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego,
Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
Nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchisedekowego.
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
O którym wiele by się miało mówić i trudnych rzeczy do wyłożenia; aleście się wy stali leniwi ku słuchaniu.
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, zasię potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych, i staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu.
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomy mowy sprawiedliwości: (gdyż jest niemowlątkiem),
But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
Aleć doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego.