John 9

And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind.
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind?
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øine.
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
og han sa til ham: Gå og vask dig i dammen Siloa, det er utlagt: utsendt. Han gikk da bort og vasket sig, og kom tilbake seende.
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: Er det ikke han som satt og tigget?
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
Andre sa: Jo, det er han; andre sa: Nei, men han ligner ham. Han selv sa: Det er mig.
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
De sa da til ham: Hvorledes blev dine øine åpnet?
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
Han svarte: Den mann som heter Jesus, gjorde en deig og smurte på mine øine og sa til mig: Gå til Siloa og vask dig! Da jeg så gikk bort og vasket mig, fikk jeg mitt syn.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
De sa til ham: Hvor er han? Han sier: Jeg vet ikke.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
Da fører de ham som hadde vært blind, frem for fariseerne.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
Men det var sabbat den dag da Jesus gjorde deigen og åpnet hans øine.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
Fariseerne spurte ham da likeså hvorledes han hadde fått sitt syn. Han sa til dem: Han la en deig på mine øine, og jeg vasket mig, og nu ser jeg.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
Nogen av fariseerne sa da: Denne mann er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten. Andre sa: Hvorledes kan en synder gjøre sådanne tegn? Og det var splid iblandt dem.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
Da sier de atter til den blinde: Hvad sier du om ham, siden det var dine øine han åpnet? Han sa: Han er en profet.
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
Jødene trodde da ikke om ham at han hadde vært blind og fått sitt syn, før de fikk kalt for sig foreldrene til ham som hadde fått sitt syn,
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
og de spurte dem: Er dette eders sønn som I sier er født blind? Hvorledes går det da til at han nu ser?
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
Hans foreldre svarte: Vi vet at dette er vår sønn, og at han er født blind;
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
men hvorledes det er gått til at han nu ser, det vet vi ikke, eller hvem som har åpnet hans øine, det vet vi heller ikke; spør ham selv! han er gammel nok, han vil selv svare for sig.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for jødene; for jødene var allerede kommet overens om at dersom nogen bekjente ham å være Messias, skulde han utstøtes av synagogen;
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
derfor sa hans foreldre: Han er gammel nok; spør ham selv!
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
De kalte da annen gang den mann for sig som hadde vært blind, og sa til ham: Gi Gud ære! Vi vet at dette menneske er en synder.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
Han svarte da: Om han er en synder, vet jeg ikke; én ting vet jeg, at jeg som var blind, nu ser.
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
De sa da til ham: Hvad gjorde han med dig? hvorledes åpnet han dine øine?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
Han svarte dem: Jeg har allerede sagt eder det, og I hørte ikke på det; hvorfor vil I atter høre det? Kanskje også I vil bli hans disipler?
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
Da skjelte de ham ut og sa: Du er hans disippel, men vi er Mose disipler.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
Mannen svarte dem: Dette er da underlig at ikke I vet hvor han er fra, og han har dog åpnet mine øine.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
Så lenge verden har stått, er det uhørt at nogen har åpnet øinene på en blindfødt;
If this man were not of God, he could do nothing.
var ikke denne mann fra Gud, da kunde han intet gjøre.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
De svarte ham: Du er helt igjennem født i synder, og du vil lære oss? Og de kastet ham ut.
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han traff ham, sa han: Tror du på Guds Sønn?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
Han svarte: Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham?
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
Jesus sa til ham: Du har sett ham; og han som her taler med dig, han er det.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
Han sa: Jeg tror, Herre! og falt ned for ham.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
Og Jesus sa: Til dom er jeg kommet til denne verden, forat de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde.
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
Nogen av fariseerne, som var sammen med ham, hørte dette og sa til ham: Kanskje vi også er blinde?
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
Jesus sa til dem: Var I blinde, da hadde I ikke synd; men nu sier I: Vi ser; derfor blir eders synd.