Psalms 84

How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!
Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, *s* a te ösvényeid vannak szívében.
They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.
Erőről erőre jutnak, *míg* megjelennek Isten előtt a Sionon.
Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.
Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer *másutt;* inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.
Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. * (Psalms 84:13) Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned. *