Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg *a dolgot,* azután szóljunk.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő *szokott* ösvényén.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt léptennyomon.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Éhség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Eltünik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Emlékezete elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.