Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Niin vastasi Bildad Suasta ja sanoi:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
Koska te lakkaatte puhumasta? ymmärtäkäät ensin, ja puhukaamme sitte.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Miksi me pidetään niinkuin juhdat, ja olemme niin saastaiset teidän silmäinne edestä?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Tahdotkos revetä kiukussas? luuletkos, että maa sinun tähtes hyljätään ja kallio siirretään siastansa?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
Jumalattoman valkeus pitää myös sammutettaman, ja hänen valkiansa kipinä ei pidä paistaman.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Hänen majassansa pitää valkeus tuleman pimeydeksi, ja hänen kynttilänsä pitää siinä sammutettaman.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Hänen voimansa askeleet pitää ahdistettaman; ja hänen neuvonsa pitää hänen maahan sysäämän.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Sillä hän on viety jalkoinensa paulaan, ja vaeltaa verkossa.
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
Paula pitää pitämän hänen kantapäänsä, ja ryövärit pitää hänen käsittämän.
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Hänen paulansa on viritetty maan päälle, ja hänen satimensa hänen polullensa.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Kaikin tahoin pitää kauhistukset häntä peljättämän, ja hänen jalkansa eksyttämän.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Nälkä pitää oleman hänen tavaransa, ja onnettomuus pitää oleman valmistettu hänen kylkeensä.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Hänen nahkansa vahvuus pitää kulutettaman, ja hänen väkevyytensä pitää kuoleman esikoisen syömän.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Hänen toivonsa pitää revittämän ylös juurinensa hänen majastansa, ja hän pitää ajettaman pelkoin kuninkaan tykö.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Se on asuva hänen majassansa hänen puutteensa tähden: hänen majansa päälle pitää tulikiveä viskottaman.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Alhaalta pitää hänen juurensa kuivettuman, ja ylhäältä hänen elonsa niitettämän.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Hänen muistonsa pitää hukkuman maan päältä, ja ei pidä ensinkään hänellä nimeä oleman kadulla.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Hän pitää ajettaman valkeudesta pimeyteen, ja pitää maalta heitettämän pois.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Ei hänellä pidä yhtään lasta oleman, eikä lasten lasta hänen kanssansa; ja ei pidä yhtään hänen asuinsioihinsa jäämän.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Ne jotka hänen perässänsä tulevat, pitää hämmästymän hänen päivästänsä, ja ne jotka hänen edellänsä ovat olleet, pitää peljästymän.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Tämä on jumalattoman maja, ja tämä on sen sia, joka ei Jumalasta mitään tiedä.