Psalms 90

Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.
Mia Sinjoro, Vi estis por ni loĝejo De generacio al generacio.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.
Antaŭ ol la montoj naskiĝis Kaj Vi kreis la teron kaj la mondon, Kaj de eterne ĝis eterne, Vi estas Dio.
Thou turnest man to destruction; and sayest, Return, ye children of men.
Vi venigas homon al polvo; Kaj Vi diras: Revenu, homidoj.
For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night.
Ĉar mil jaroj estas en Viaj okuloj Kiel la hieraŭa tago, kiu pasis, Kaj kiel nokta gardoparto.
Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: in the morning they are like grass which groweth up.
Vi forfluigas ilin torente, ili estas kiel sonĝo; Matene ili renoviĝas kiel herbo:
In the morning it flourisheth, and groweth up; in the evening it is cut down, and withereth.
Matene ĝi floras kaj ĝermas, Vespere ĝi dehakiĝas kaj sekiĝas.
For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled.
Jes, ni pereas de Via kolero, Kaj de Via kolerego ni neniiĝas.
Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance.
Vi metis niajn malbonagojn antaŭ Vin, Nian kaŝitaĵon antaŭ la lumon de Via vizaĝo.
For all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a tale that is told.
Ĉar ĉiuj niaj tagoj pasis sub Via kolero, Malaperis niaj jaroj, kiel sono.
The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labour and sorrow; for it is soon cut off, and we fly away.
La daŭro de nia vivo estas sepdek jaroj, Kaj ĉe forteco okdek jaroj; Kaj ilia tuta majesto estas penado kaj suferado, Ĉar ĝi forkuras rapide kaj ni forflugas.
Who knoweth the power of thine anger? even according to thy fear, so is thy wrath.
Kiu scias la forton de Via kolero, Vian timindecon kaj Vian indignon?
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Instruu nin kalkuli niajn tagojn, Por ke ni akiru saĝan koron.
Return, O LORD, how long? and let it repent thee concerning thy servants.
Returnu Vin, ho Eternulo! Kiel longe? Kaj kompatu Viajn sklavojn.
O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.
Satigu nin matene per Via boneco; Kaj ni kantos kaj ĝojos en la daŭro de nia tuta vivo.
Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil.
Ĝojigu nin tiel longe, kiel Vi nin premis, Tiom da jaroj, kiom ni vidis mizeron.
Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.
Al Viaj sklavoj aperu Viaj faroj, Kaj Via beleco al iliaj infanoj.
And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.
Kaj la favoro de la Eternulo, nia Dio, estu super ni; Kaj la faron de niaj manoj fortikigu al ni, Kaj fortikigu la faron de niaj manoj.