Psalms 148

Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.
Haleluja! Gloru la Eternulon el la ĉielo, Gloru Lin en la alto.
Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.
Gloru Lin, ĉiuj Liaj anĝeloj; Gloru Lin, ĉiuj Liaj militistaroj.
Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.
Gloru Lin, suno kaj luno; Gloru Lin, ĉiuj lumaj steloj.
Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.
Gloru Lin, plej supraj ĉieloj, Kaj la akvo, kiu estas super la ĉielo.
Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.
Ili gloru la nomon de la Eternulo; Ĉar Li ordonis, kaj ili kreiĝis.
He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.
Kaj Li starigis ilin por ĉiam, por eterne; Li donis leĝon, kiun ili ne malobeos.
Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:
Gloru la Eternulon el la tero, Marmonstroj kaj ĉiuj abismoj;
Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:
Fulmo kaj hajlo, neĝo kaj nebulo, Ventego, kiu plenumas Lian vorton;
Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:
Montoj kaj ĉiuj montetoj, Fruktoportaj arboj kaj ĉiuj cedroj;
Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:
Bestoj kaj ĉiaj brutoj, Rampaĵoj kaj flugilaj birdoj;
Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:
Reĝoj de la tero kaj ĉiuj popoloj, Princoj kaj ĉiuj juĝantoj sur la tero;
Both young men, and maidens; old men, and children:
Junuloj kaj junulinoj, Maljunuloj kaj knaboj.
Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.
Ili gloru la nomon de la Eternulo, Ĉar sole Lia nomo estas alta, Lia majesto estas sur la tero kaj en la ĉielo.
He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.
Kaj Li altigis la kornon de Sia popolo, La gloron de ĉiuj Liaj fideluloj, De la filoj de Izrael, Lia plej proksima popolo. Haleluja!