Psalms 143

Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
Ho Eternulo, aŭskultu mian preĝon, Atentu mian petegon laŭ Via vereco, Respondu al mi laŭ Via justeco.
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
Kaj ne eniru en juĝon kun Via sklavo, Ĉar neniu vivanta povos praviĝi antaŭ Vi.
For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
Ĉar malamiko persekutis mian animon, Premis al la tero mian vivon; Li metis min en mallumon, kiel delonge mortintojn.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Senfortiĝas en mi mia animo, Konsumiĝas en mi mia koro.
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Mi rememoras la tagojn antikvajn, Mi meditas pri ĉiuj Viaj faroj, Mi pensas pri la faritaĵoj de Viaj manoj.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
Mi etendas al Vi miajn manojn; Mia animo soifas Vin kiel seka tero. Sela.
Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Rapidu, aŭskultu min, ho Eternulo, mia spirito konsumiĝas; Ne kaŝu antaŭ mi Vian vizaĝon, Ĉar mi similiĝus al la forirantaj en la tombon.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, Ĉar Vin mi fidas; Montru al mi la vojon, kiun mi devas iri, Ĉar al Vi mi levas mian animon.
Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
Savu min de miaj malamikoj, ho Eternulo; Al Vi mi rifuĝas.
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Instruu al mi plenumi Vian volon, ĉar Vi estas mia Dio; Via bona spirito gvidu min sur ebena tero.
Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
Pro Via nomo, ho Eternulo, lasu min vivi; Pro Via justeco eligu mian animon el mizero.
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
Kaj pro Via favorkoreco ekstermu miajn malamikojn Kaj pereigu ĉiujn premantojn de mia animo, Ĉar mi estas Via sklavo.