Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
HERREN har vist, han er Konge! Jorden juble, lad glædes de mange Strande!
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Ild farer frem foran ham, og luer iblandt hans Fjender.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Hans Lyn lyste op på Jorderig, Jorden så det og skjalv;
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Bjergene smelted som Voks for HERREN, for hele Jordens Herre;
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Himlen forkyndte hans Retfærd, alle Folkeslag skued hans Herlighed.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Til Skamme blev alle, som dyrkede Billeder, de, som var stolte af deres Afguder; alle Guder bøjed sig for ham.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
Zion hørte det og glædede sig, og Judas Døtre jublede over dine Domme, HERRE!
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Thi du, o HERRE, er den Højeste over al Jorden, højt ophøjet over alle Guder!
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
I, som elsker HERREN, hade det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Hånd;
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
I retfærdige, glæd jer i HERREN, lovsyng hans hellige Navn!