Psalms 132

LORD, remember David, and all his afflictions:
(Sang til Festrejserne.) HERRE, kom David i Hu for al hans møje,
How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;
hvorledes han tilsvor HERREN, gav Jakobs Vældige et Løfte :
Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
"Jeg træder ej ind i mit Huses Telt, jeg stiger ej op på mit Leje,
I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,
under ikke mine Øjne Søvn, ikke mine Øjenlåg Hvile,
Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.
før jeg har fundet HERREN et Sted, Jakobs Vældige en Bolig!"
Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.
"Se, i Efrata hørte vi om den, fandt den på Ja'ars Mark;
We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.
lad os gå hen til hans Bolig, tilbede ved hans Fødders Skammel!"
Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
HERRE, bryd op til dit Hvilested, du og din Vældes Ark!
Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.
Dine Præster være klædte i Retfærd, dine fromme synge med Fryd!
For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed.
For din Tjener Davids Skyld afvise du ikke din Salvede!"
The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
HERREN tilsvor David et troværdigt, usvigeligt Løfte: "Af din Livsens Frugt vil jeg sætte Konger på din Trone.
If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.
Såfremt dine Sønner holder min Pagt og mit Vidnesbyrd, som jeg lærer dem, skal også deres Sønner sidde evindelig på din Trone!
For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.
Thi HERREN har udvalgt Zion, ønsket sig det til Bolig :
This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
Her er for evigt mit Hvilested, her vil jeg bo, thi det har jeg ønsket.
I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
Dets Føde velsigner jeg, dets fattige mætter jeg med Brød,
I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
dets Præster klæder jeg i Frelse, dets fromme skal synge med Fryd.
There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
Der lader jeg Horn vokse frem for David, sikrer min Salvede Lampe.
His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.
Jeg klæder hans Fjender i Skam, men på ham skal Kronen stråle!"