Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
Přednímu z kantorů, o němé holubici v místech vzdálených, zlatý žalm Davidův, když ho jali Filistinští v Gát.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
Smiluj se nade mnou, ó Bože, nebo mne sehltiti chce člověk; každého dne boj veda, ssužuje mne.
What time I am afraid, I will trust in thee.
Sehltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé; jistě žeť jest mnoho válčících proti mně, ó Nejvyšší.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
Kteréhokoli dne strach mne obkličuje, v tebe doufám.
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
Boha chváliti budu z slova jeho, v Boha doufati budu, aniž se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo.
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
Na každý den slova má převracejí, proti mně jsou všecka myšlení jejich ke zlému.
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří, číhajíce na duši mou.
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
Za nešlechetnost-liž zniknou pomsty? V prchlivosti, ó Bože, smeceš lidi ty.
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Ty má utíkání v počtu máš, schovej slzy mé do láhvice své, a což bys jich v počtu neměl?
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
A tehdyť obráceni budou zpět nepřátelé moji v ten den, když volati budu; toť vím, že Bůh při mně stojí.
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
Jáť budu Boha chváliti z slova, Hospodina oslavovati budu z slova jeho.
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
V Boha doufám, nebudu se báti, aby mi co učiniti mohl člověk.
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
Tobě jsem, Bože, učinil sliby, a protož tobě vzdám chvály. [ (Psalms 56:14) Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem v světle živých. ]