Romans 6

What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
Što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grijehu da milost izobiluje?
God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?
Nipošto! Jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu?
Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?
Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni.
Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.
For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:
Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću.
Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.
For he that is dead is freed from sin.
Ta tko umre, opravdan je od grijeha.
Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:
Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.
Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him.
Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.
For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.
Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!
Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.
Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude;
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.
i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.
For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!
What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto!
Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost.
But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.
Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni;
Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.
Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posvećenja.
For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.
Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, "slobodni" bijaste od pravednosti.
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu - smrt.
But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak - život vječni.
For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.