Ephesians 6

Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.
Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:
That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.
Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;
With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja
For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.
Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.
Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.