Psalms 76

(亚萨的诗歌,交与伶长。用丝弦的乐器。)在犹大, 神为人所认识;在以色列,他的名为大。
Přednímu z kantorů na neginot, žalm Azafův a píseň.
在撒冷有他的帐幕;在锡安有他的居所。
Znám jest Bůh v Judstvu, a v Izraeli veliké jméno jeho.
他在那里折断弓上的火箭,并盾牌、刀剑,和争战的兵器。(细拉)
V Sálem jest stánek jeho, a obydlé jeho na Sionu.
你从有野食之山而来,有光华和荣美。
Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i válku. Sélah.
心中勇敢的人都被抢夺;他们睡了长觉,没有一个英雄能措手。
Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže.
雅各的 神啊,你的斥责一发,坐车的、骑马的都沉睡了。
V loupež dáni jsou udatní srdcem, zesnuli snem svým, aniž nalezly zmužilé hrdiny síly v rukou svých.
惟独你是可畏的!你怒气一发,谁能在你面前站得住呢?
Od žehrání tvého, ó Bože Jákobův, i vůz i kůň tvrdě zesnuli.
你从天上使人听判断。 神起来施行审判,要救地上一切谦卑的人;那时地就惧怕而静默。(细拉)
Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by před tebou ostál v rozhněvání tvém?
并入上节
Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne,
人的忿怒要成全你的荣美;人的余怒,你要禁止。
Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Sélah.
你们许愿,当向耶和华─你们的 神还愿;在他四面的人都当拿贡物献给那可畏的主。
Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí, a ostatek zůřivosti skrotíš.
他要挫折王子的骄气;他向地上的君王显威可畏。
Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu; kteřížkoli jste vůkol něho, přinášejte dary Přehroznému. [ (Psalms 76:13) Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským. ]