Psalms 61

Al Músico principal: sobre Neginoth: Salmo de David. OYE, oh Dios, mi clamor; Á mi oración atiende.
För sångmästaren, till strängaspel; av David.
Desde el cabo de la tierra clamaré á ti, cuando mi corazón desmayare: Á la peña más alta que yo me conduzcas.
 Hör, o Gud, mitt rop,  akta på min bön.
Porque tú has sido mi refugio, Y torre de fortaleza delante del enemigo.
 Från jordens ända      ropar jag till dig,      ty mitt hjärta försmäktar;  för mig upp på en klippa,      som är mig alltför hög.
Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre: Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas.
 Ty du är min tillflykt,  ett starkt torn mot fienden.
Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, Has dado heredad á los que temen tu nombre.
 Låt mig bo i din hydda evinnerligen;  under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt.  Sela.
Días sobre días añadirás al rey: Sus años serán como generación y generación.
 Ty du, o Gud,      hör mina löften,  åt dem som frukta ditt namn      giver du en arvedel.
Estará para siempre delante de Dios: Misericordia y verdad prepara que lo conserven.
 Du förökar konungens dagar;  hans år skola vara från släkte till släkte.
Así cantaré tu nombre para siempre, Pagando mis votos cada día.
 Må han sitta på sin tron      inför Gud evinnerligen;  låt nåd och trofasthet      bevara honom. [ (Psalms 61:9)  Då skall jag lovsjunga      ditt namn till evig tid,  i det jag får infria mina löften      dag efter dag. ]