Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
signatores autem fuerunt Neemias Athersatha filius Achelai et Sedecias
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Saraias Azarias Hieremias
Pashur, Amariah, Malchijah,
Phessur Amaria Melchia
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Attus Sebenia Melluc
Harim, Meremoth, Obadiah,
Arem Mermuth Obdias
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Danihel Genton Baruch
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mosollam Abia Miamin
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Mazia Belga Semaia hii sacerdotes
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
porro Levitae Iosue filius Azaniae Bennui de filiis Enadad Cedmihel
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
et fratres eorum Sechenia Odevia Celita Phalaia Anan
Micha, Rehob, Hashabiah,
Micha Roob Asebia
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zacchur Serebia Sabania
Hodijah, Bani, Beninu.
Odia Bani Baninu
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
capita populi Pheros Phaethmoab Helam Zethu Bani
Bunni, Azgad, Bebai,
Bonni Azgad Bebai
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonia Beggoai Adin
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater Ezechia Azur
Hodijah, Hashum, Bezai,
Odevia Asum Besai
Hariph, Anathoth, Nebai,
Ares Anathoth Nebai
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Mecphia Mosollam Azir
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesizabel Sadoc Ieddua
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Felthia Anan Ania
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Osee Anania Asub
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Aloes Phaleam Sobec
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Reum Asebna Madsia
And Ahijah, Hanan, Anan,
et Haia Hanam Anan
Malluch, Harim, Baanah.
Melluc Arem Baana
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
et reliqui de populo sacerdotes Levitae ianitores et cantores Nathinnei et omnes qui se separaverunt de populis terrarum ad legem Dei uxores eorum filii eorum et filiae eorum
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
omnis qui poterat sapere spondentes pro fratribus suis optimates eorum et qui veniebant ad pollicendum et iurandum ut ambularent in lege Dei quam dederat in manu Mosi servi Dei ut facerent et custodirent universa mandata Domini Dei nostri et iudicia eius et caerimonias eius
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
et ut non daremus filias nostras populo terrae et filias eorum non acciperemus filiis nostris
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
populi quoque terrae qui inportant venalia et omnia ad usum per diem sabbati ut vendant non accipiemus ab eis in sabbato et in die sanctificata et dimittemus annum septimum et exactionem universae manus
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
et statuemus super nos praecepta ut demus tertiam partem sicli per annum ad opus domus Dei nostri
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
ad panes propositionis et ad sacrificium sempiternum et in holocaustum sempiternum in sabbatis in kalendis in sollemnitatibus et in sanctificatis et pro peccato ut exoretur pro Israhel et in omnem usum domus Dei nostri
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
sortes ergo misimus super oblatione lignorum inter sacerdotes et Levitas et populos ut inferrentur in domum Dei nostri per domos patrum nostrorum per tempora a temporibus anni usque ad annum ut arderent super altare Domini Dei nostri sicut scriptum est in lege Mosi
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
et ut adferremus primogenita terrae nostrae et primitiva universi fructus omnis ligni ab anno in annum in domo Domini
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
et primitiva filiorum nostrorum et pecorum nostrorum sicut scriptum est in lege et primitiva boum nostrorum et ovium nostrarum ut offerrentur in domo Dei nostri sacerdotibus qui ministrant in domo Dei nostri
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
et primitias ciborum nostrorum et libaminum nostrorum et poma omnis ligni vindemiae quoque et olei adferemus sacerdotibus ad gazofilacium Dei nostri et decimam partem terrae nostrae Levitis ipsi Levitae decimas accipient ex omnibus civitatibus operum nostrorum
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
erit autem sacerdos filius Aaron cum Levitis in decimis Levitarum et Levitae offerent decimam partem decimae suae in domum Dei nostri ad gazofilacium in domo thesauri
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
ad gazofilacium enim deportabunt filii Israhel et filii Levi primitias frumenti vini et olei et ibi erunt vasa sanctificata et sacerdotes et cantores et ianitores et ministri et non dimittemus domum Dei nostri