Mark 2

And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house.
Коли ж Він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що Він удома.
And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.
І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А Він їм виголошував слово.
And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.
І прийшли ось до Нього, несучи розслабленого, якого несли четверо.
And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.
А що через народ до Нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де Він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений.
When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.
А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі!
But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,
Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали:
Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?
Чого Він говорить отак? Зневажає Він Бога... Хто може прощати гріхи, окрім Бога Самого?
And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts?
І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: Що таке ви в серцях своїх думаєте?
Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?
Що легше: сказати розслабленому: Гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи?
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)
Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому:
I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.
Тобі Я наказую: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім!
And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.
І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, й казали: Ніколи такого не бачили ми!
And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.
І вийшов над море Він знов. А ввесь натовп до Нього приходив, і Він їх навчав.
And as he passed by, he saw Levi the son of Alphæus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him.
А коли Він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за Мною! Той устав, і пішов услід за Ним.
And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.
Коли ж Він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його; бо було їх багато, і вони ходили за Ним.
And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?
Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів Його: Чому то Він їсть із митниками та з грішниками?
When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
А Ісус, як почув, промовляє до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння.
And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?
А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони, та й говорять до Нього: Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні Твої не постять?
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
Ісус же промовив до них: Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть.
But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.
Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів.
No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.
І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового, а як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша.
And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles.
І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків.
And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.
І сталось, як Він переходив ланами в суботу, Його учні дорогою йшли, та й стали колосся зривати.
And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?
Фарисеї ж казали Йому: Подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться?
And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?
А Він їм відказав: Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав та сам зголоднів був і ті, що були з ним?
How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?
Як він увійшов був до Божого дому за первосвященика Авіятара, і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священикам, і дав він і тим, хто був із ним?
And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:
І сказав Він до них: Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи,
Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.
а тому то Син Людський Господь і суботі.