Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım, Kalem ol hasımlarıma karşı.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Kurtar beni suç işleyenlerden, Uzak tut kanlı katillerden.
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar, Güçlüler bana karşı birleşiyorlar, Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Suç işlemediğim halde, Koşuşup hazırlanıyorlar. Kalk bana yardım etmek için, halime bak!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, İsrail’in Tanrısı, Uyan bütün ulusları cezalandırmak için, Acıma bu suçlu hainlere! Sela
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Akşam döner, köpek gibi hırlayıp Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Bak, neler dökülür ağızlarından, Kılıç çıkar dudaklarından. “Kim duyacak?” derler.
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Ama sen onlara gülersin, ya RAB, Bütün uluslarla eğlenirsin.
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Gücüm sensin, seni gözlüyorum, Çünkü kalemsin, ey Tanrı.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Tanrım sevgisiyle karşılar beni, Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Onları öldürme, yoksa halkım unutur, Gücünle dağıt ve alçalt onları, Ya Rab, kalkanımız bizim.
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden, Gururlarının tuzağına düşsünler. Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler; Bilsinler ki, Tanrı’nın Egemenliği Yakup soyundan Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır. Sela
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Akşam döner, köpek gibi hırlayıp Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
Yiyecek bulmak için gezerler, Doymazlarsa ulurlar.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek, Sevgini sevinçle dile getireceğim. Çünkü sen bana kale, Sıkıntılı günümde sığınak oldun.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim, Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.