Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
 Sjungen till HERRENS ära      en ny sång,  sjungen till HERRENS ära,      alla länder.
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
 Sjungen till HERRENS ära,      loven hans namn.  Båden glädje var dag,      förkunnen hans frälsning.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
 Förtäljen bland hedningarna hans ära,  bland alla folk hans under.
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
 Ty stor är HERREN      och högt lovad,  fruktansvärd är han      mer än alla gudar.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
 Ty folkens alla gudar äro avgudar,  men HERREN är den som har gjort himmelen.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
 Majestät och härlighet äro inför hans ansikte,  makt och glans i hans helgedom.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
 Given åt HERREN,      I folkens släkter,  given åt HERREN      ära och makt;
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
 given åt HERREN      hans namns ära,  bären fram skänker,      och kommen i hans gårdar.
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
 Tillbedjen HERREN      i helig skrud,  bäven för hans ansikte,      alla länder.
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
 Sägen bland hedningarna:      »HERREN är nu konung!  Därför står jordkretsen fast och vacklar icke;  han dömer folken med rättvisa.»
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
 Himmelen vare glad,      och jorden fröjde sig;  havet bruse      och allt vad däri är.
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
 Marken glädje sig      och allt som är därpå,  ja, då juble      alla skogens träd.
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
 inför HERREN, ty han kommer,  ty han kommer för att döma jorden.  Han skall döma jordens krets med rättfärdighet  och folken med sin trofasthet.