Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
 HERRE, vår Herre,  huru härligt är icke ditt namn      över hela jorden,  du som har satt      ditt majestät på himmelen!
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
 Av barns och spenabarns mun      har du upprättat en makt,      för dina ovänners skull,  till att nedslå fienden och den hämndgirige.
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
 När jag ser din himmel,      dina fingrars verk,  månen och stjärnorna,      som du har berett,
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
 vad är då en människa, att du tänker på henne,  eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
 Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen;  med ära och härlighet krönte du honom.
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
 Du satte honom till herre över dina händers verk;  allt lade du under hans fötter:
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
 får och oxar, allasammans,  så ock vildmarkens djur,
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
 fåglarna under himmelen och fiskarna i havet,  vad som vandrar havens vägar. [ (Psalms 8:10)  HERRE, vår Herre,  huru härligt är icke ditt namn      över hela jorden! ]