Psalms 143

Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
En psalm av David.  HERRE, hör min bön,  lyssna till min åkallan,  svara mig i din rättfärdighet, för din trofasthets skull.
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
 Och gå icke till doms med din tjänare,  ty inför dig är ingen levande rättfärdig.
For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
 Se, fienden förföljer min själ,  han trampar mitt liv till jorden;  han lägger mig i mörker  såsom de längesedan döda.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
 Och min ande försmäktar i mig,  mitt hjärta är stelnat i mitt bröst.
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
 Jag tänker på forna dagar,  jag begrundar alla dina gärningar,  dina händers verk eftersinnar jag.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
 Jag uträcker mina händer till dig;  såsom ett törstigt land      längtar min själ efter dig.  Sela.
Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
 HERRE, skynda att svara mig,      ty min ande förgås;  dölj icke ditt ansikte för mig,  må jag ej varda lik dem      som hava farit ned i graven.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
 Låt mig bittida förnimma din nåd,      ty jag förtröstar på dig.  Kungör mig den väg som jag bör vandra,  ty till dig upplyfter jag min själ.
Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
 Rädda mig från mina fiender, HERRE;      hos dig söker jag skygd.
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
 Lär mig att göra din vilja,      ty du är min Gud;  din gode Ande lede mig      på jämn mark.
Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
 HERRE, behåll mig vid liv      för ditt namns skull;  tag min själ ut ur nöden      för din rättfärdighets skull.
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
 Utrota mina fiender för din nåds skull,  och förgör alla dem som tränga min själ;  ty jag är din tjänare.