Psalms 143

Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
(Un psalm al lui David.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta!
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea Ta.
For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pămînt: mă face să locuiesc în întunerec, ca cei ce au murit de multă vreme.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Îmi este mîhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntrul meu.
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gîndesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mînilor Tale.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
Îmi întînd mînile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine, ca un pămînt uscat. -
Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Grăbeşte de m'ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde Faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă!
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.
Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!
Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
În bunătatea Ta, nimiceşte pe vrăjmaşii mei, şi perde pe toţi protivnicii sufletului meu, căci eu sînt robul Tău.