Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
Til sangmesteren; "Forderv ikke"; av David; en gyllen sang.
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn?
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv.
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til,
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre!
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd!
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen!
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort enten de er friske eller i brand.
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod. Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.