Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Na, ko te hunga nana i hiri, ko te kawana, ko Nehemia tama a Hakaria, ko Terekia,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Ko Heraia, ko Ataria, ko Heremaia,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Ko Pahuru, ko Amaria, ko Marakia,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Ko Hatuhu, ko Hepania, ko Maruku,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Ko Harimi, ko Meremoto, ko Oparia,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Ko Raniera, ko Kinetono, ko Paruku,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Ko Mehurama, ko Apia, ko Miiamini,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Ko Maatia, ko Pirikai, ko Hemaia: ko nga tohunga enei.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Me nga Riwaiti; ko Hehua tama a Atania, ko Pinui, no nga tama a Henarara, ko Karamiere;
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Me o ratou teina; ko Hepania, ko Horiia, ko Kerita, ko Peraia, ko Hanana,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Ko Mika, ko Rehopo, ko Hahapia,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Ko Takuru, ko Herepia, ko Hepania,
Hodijah, Bani, Beninu.
Ko Horiia, ko Pani, ko Peninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Ko nga rangatira o te iwi; ko Paroho, ko Pahata Moapa, ko Erama, ko Tatu, ko Pani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Ko Puni, ko Atakara, ko Pepai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Ko Aronia, ko Pikiwai, ko Arini,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ko Atere, ko Hetekia, ko Aturu,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Ko Horiia, ko Hahumu, ko Petai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Ko Haripi, ko Anatoto, ko Nepai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Ko Makapiaha, ko Mehurama, ko Hetiri,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Ko Mehetapeere, ko Haroko, ko Tarua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Ko Peratia, ko Hanana, ko Anaia,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Ko Hohea, ko Hanania, ko Hahupu,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Ko Harohehe, ko Pireha, ko Hopeke,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Ko Rehumu, ko Hahapana, ko Maaheia,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ko Ahia, ko Hanana, ko Anana,
Malluch, Harim, Baanah.
Ko Maruku, ko Harimi, ko Paana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Na, ko era atu o te iwi, ko nga tohunga, ko nga Riwaiti, ko nga kaitiaki kuwaha, ko nga kaiwaiata, ko nga Netinimi, me te hunga katoa i wehea i roto i nga iwi o nga whenua ki te ture a te Atua, ko a ratou wahine, ko a ratou tama, ko a ratou tama hine, ko te hunga katoa i mohio, i whai whakaaro;
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
Piri tonu ratou ki o ratou tuakana, teina, ki o ratou rangatira, a uru ana ki te kanga, ki te oati, kia haere i runga i te ture a te Atua i homai nei e ia, ara e Mohi, e te pononga a te Atua, kia puritia hoki, kia mahia nga whakahau katoa a Ihow a, a to matou Ariki, ana whakaritenga, me ana tikanga;
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
Kia kaua hoki e hoatu a matou tamahine ma nga iwi o te whenua, kia kaua e tangohia a ratou tamahine ma a matou tama:
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
A, ki te kawea mai e nga iwi o te whenua etahi taonga, tetahi kai ranei i te ra hapati hei hoko, kia kaua e hokona ta ratou mea i te hapati, i te ra tapu ranei; a me whakarere noa iho te whitu o nga tau, kaua hoki e tohea te moni tarewa.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
I hanga ano e matou he tikanga ma matou kia hoatu e matou te toru o nga wahi o te hekere i te tau mo te mahi o te whare o to matou Atua;
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
Mo te taro aroaro, mo te whakahere totokore tuturu, mo nga tahunga tinana tuturu o nga hapati, o nga kowhititanga marama, mo nga hakari tuturu, mo nga mea tapu, mo nga whakahere hara, hei whakamarie mo Iharaira; mo te mahi katoa ano o te whare o to matou Atua.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
I maka rota ano matou, nga tohunga, nga Riwaiti, te iwi, mo te whakahere rakau kia kawea ki te whare o to matou Atua i runga i nga whare o o matou matua, i nga wa i whakaritea o tenei tau, o tenei tau, hei tahu ki runga ki te aata a Ihowa, a to matou Atua, kia rite ai ki te mea i tuhituhia ki te ture;
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Mo nga matamua o to matou oneone, mo nga matamua ano o nga hua katoa o nga rakau katoa, kia kawea i tenei tau, i tenei tau, ki te whare o Ihowa;
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
Mo nga matamua ano o a matou tama, o a matou kararehe, kia peratia me te mea i tuhituhia ki te ture, mo nga matamua ano o a matou kau, o a matou hipi, kia kawea ki te whare o to matou Atua, ki nga tohunga e minita nei i te whare o to matou Atua:
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
Kia kawea ano e matou nga matamua o a matou paraoa pokepoke, me a matou whakahere hapahapai, me nga hua o nga rakau katoa, o te waina, o te hinu, ki nga tohunga, ki nga ruma o te whare o to matou Atua; me nga whakatekau o nga hua o to matou oneo ne ki nga Riwaiti, e riro ana hoki i a ratou, i nga Riwaiti nga whakatekau i nga pa katoa e ngaki ai matou.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Na ko te tohunga, ko te tama a Arona, hei hoa mo nga Riwaiti, ina tango nga Riwaiti i nga whakataekau; a me mau e nga Riwaiti nga whakatekau o nga whakatekau ki te whare o to matou Atua, ki nga ruma, ki te whare taonga.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Me mau hoki e nga tama a Iharaira, e nga tama a Riwai, nga whakahere hapahapai, ara te witi, te waina, te hinu, ki nga ruma; kei reira hoki nga oko o te wahi tapu, me nga tohunga hei minita, me nga kaitiaki kuwaha, me nga kaiwaiata; e kore hoki e whakarerea e matou te whare o to matou Atua.