Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Chante yon chante tou nèf pou Seyè a! Nou tout ki rete sou latè, chante pou Seyè a!
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Chante pou Seyè a, fè lwanj li! Chak jou, fè konnen jan li delivre nou.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Fè nasyon yo konnen pouvwa li. Fè tout pèp yo konnen bèl bagay li fè yo.
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Seyè a gen gwo pouvwa. Li merite pou yo fè lwanj li vre. Se pou moun pè l' pi plis pase lòt bondye yo.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Bondye lòt nasyon yo pa anyen, se pòtre yo ye. Men, se Seyè a ki fè syèl la.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Devan li se respè, se chapo ba. Gen pouvwa, gen mèvèy nan kay ki apa pou li a!
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Nou tout pèp ki sou latè, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen!
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Fè lwanj li paske li merite sa! Pote ofrann ba li anndan lakay li!
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Adore Bondye nan bèl kay ki apa pou li a! Nou tout ki sou latè, tranble devan li.
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Mache di nan tout peyi yo: Se Seyè a ki sèl wa. Latè kanpe fèm, anyen pa ka brannen l'. L'ap jije tout moun san patipri.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Se pou syèl la kontan, se pou latè a fè fèt. Se pou lanmè a ansanm ak tou sa ki ladan l' pran fè bri sitèlman yo kontan.
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Se pou jaden yo ak tou sa ki ladan yo fè fèt. Se pou tout pyebwa nan gwo rak yo rele sitèlman yo kontan,
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
lè Seyè a parèt. Paske, l'ap vini. L'ap vini pou l' jije tout moun ki sou latè. L'ap jije tout moun san patipri. L'ap jije tout pèp yo jan sa dwe fèt.