Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante sou lè chante ki di: Pijon ki sou pye terebent byen lwen yo. Se yon chante David te ekri lè moun Filisti yo te mete men sou li nan lavil Gat.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
Bondye papa mwen! Gen pitye pou mwen, paske mwen gen anpil moun k'ap pousib mwen. Tout lajounen y'ap fè m' lagè, y'ap toumante mwen.
What time I am afraid, I will trust in thee.
Tout lajounen lènmi m' yo ap pousib mwen. Se pa ti anpil yo anpil, moun k'ap fè m' lagè yo.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
Bondye ki anwo nan syèl la, lè mwen pè, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen.
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
Mwen gen konfyans nan Bondye. M'ap fè lwanj pawòl li. Mwen pa pè anyen. Kisa lèzòm ka fè m'?
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
Tout lajounen y'ap manke m' dega. Se yon sèl lide yo gen nan tèt yo: se fè mwen mal!
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
Yo mete tèt yo ansanm, yo kache kò yo, y'ap veye tout vire tounen mwen. Y'ap tann okazyon konsa pou yo touye m'.
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
Pa gen sove pou yo, paske yo fè twòp. Lè ou an kòlè, Bondye, fè pèp yo vin ba devan ou.
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Ou konnen tout kouri kache mwen yo. Ou konnen jan dlo koule nan je m'. Eske tout sa pa ekri nan liv ou a?
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
Se poutèt sa lènmi m' yo gen pou kouri ale lè m' rele ou. Mwen konnen Bondye pou mwen.
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
M'ap fè lwanj pawòl Bondye. Wi, m'ap fè lwanj pawòl Seyè a.
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
Mwen gen konfyans nan Bondye, mwen pa pè anyen. Kisa lèzòm ka fè mwen?
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
O Bondye, m'ap ofri ou sa mwen te pwomèt ou yo, m'ap ofri bèt pou yo touye pou ou pou m' di ou mèsi. Paske ou pa kite m' mouri, ou pa kite m' bite, pou m' kapab mache devan ou nan mitan bèl limyè k'ap klere moun k'ap viv pou ou yo.