Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, Gittitin päällä. Herra meidän Herramme! kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa, joka panit kunnias taivasten ylitse.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Nuorten lasten ja imeväisten suusta perustit sinä voiman, vihollistes tähden, ettäs vihollisen ja kostajan murentaisit.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Sillä minä näen taivaat, sinun sormeis teot, kuun ja tähdet, jotka valmistit.
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Mikä on ihminen, ettäs häntä muistat? eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet?
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Sinä teit hänen vähää vähemmäksi enkeleitä; vaan sinä kaunistat hänen kunnialla ja kaunistuksella.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Sinä asetat hänen sinun käsitekois herraksi: kaikki olet sinä hänen jalkainsa alle heittänyt:
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Lampaat ja kaikki karjat, ja myös metsän eläimet,
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Linnut taivaan alla ja kalat meressä ja mitä meressä vaeltaa.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Herra meidän Herramme, kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa!