Psalms 60

O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.
Davidin kultainen kappale, edelläveisaajalle, kultaisesta seppeleen kukkaisesta opettamaan, Kuin hän oli sotinut Syrialaisten kanssa Mesopotamiasta, ja Zoban Syrialaisten kanssa; kuin Joab palasi, ja löi Suolalaaksossa kaksitoistakymmentä tuhatta Edomilaista. Jumala, sinä joka olet meitä lykännyt pois, hajoittanut meitä ja ollut vihainen, palaja taas meidän tykömme.
Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.
Sinä joka maan liikuttanut ja halaissut olet, paranna hänen rakonsa, joka niin haljennut on.
Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.
Sinä olet kansalles kovuutta osoittanut, ja meitä kompastuksen viinalla juottanut.
Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.
Sinä annoit lipun niille, jotka sinua pelkäävät, jolla he itsensä ojensivat ylös, totuuden tähden, Sela!
That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.
Että sinun ystäväs vapahdetuksi tulisivat: niin auta nyt oikialla kädelläs, ja kuule meidän rukouksemme.
God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Jumala on puhunut pyhässänsä, siitä minä iloitsen: minä tahdon jakaa Sikemin ja mitata Sukkotin laakson.
Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
Gilead on minun, minun on Manasse, Ephrain on minun pääni voima: Juuda on minulle lainopettaja.
Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.
Moab on minun pesinpatani, Edomin ylitse heitän minä kenkäni: sinä Philistea, iloitse minusta.
Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
Kuka vie minun vahvaan kaupunkiin? kuka johdattaa minun Edomiin?
Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?
Etkös sinä, Jumala, joka meitä lykkäsit pois? ja etkö sinä, Jumala, lähde ulos meidän sotaväkemme kanssa?
Give us help from trouble: for vain is the help of man.
Saata meille apu tuskasta; sillä ihmisten apu on turha.
Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
Jumalassa tahdomme me voimalliset työt tehdä: ja hän tallaa alas meidän vihollisemme.