Psalms 57

Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
Davidin kultainen kappale, edelläveisaajalle, ettei hän hukkunut, kuin hän Saulin edestä pakeni luolaan. Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni uskaltaa, ja sinun siipeis varjon alle minä turvaan siihenasti, että ahdistukset ohitse käyvät.
I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
Minä huudan korkeimman Jumalan tykö, sen Jumalan tykö, joka minun vaivani päälle lopun tekee.
He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
Hän lähettää taivaasta, ja varjelee minua, ja antaa ne häpiään tulla, jotka minua tahtovat niellä ylös, Sela! lähettäköön Jumala armonsa ja totuutensa.
My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
Minun sieluni makaa jalopeurain keskellä, jotka ovat niinkuin tulen liekki; ihmisten lapset, joiden hampaat ovat keihäs ja nuolet, ja heidän kielensä terävä miekka.
Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
Korota itses, Jumala, taivasten ylitse ja sinun kunnias ylitse kaiken maan.
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
Verkon he virittivät minun käymiseni eteen, ja minun sieluni vältti: kuopan he kaivoivat minun eteeni, ja siihen he itse lankesivat, Sela!
My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
Valmis on sydämeni, Jumala, valmis on sydämeni veisaamaan ja kiittämään.
Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
Herää kunniani, herää psaltari ja kantele, varhain minä tahdon herätä.
I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
Herra, sinua minä tahdon kiittää kansain seassa, ja veisata pakanain seassa.
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
Sillä sinun armos on suuri hamaan taivaisiin asti, ja sinun totuutes pilviin asti.
Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
Korota itses, Jumala, taivasten ylitse, ja sinun kunnias ylitse kaiken maan.