Psalms 29

Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.
Davidin Psalmi. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia ja väkevyys.
Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.
Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia: kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa.
The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.
Herran ääni käy vetten päällä: kunnian Jumala pauhaa, suurten vetten päällä.
The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.
Herran ääni käy voimassa: Herran ääni käy suuressa kunniassa.
The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.
Herran ääni särkee sedripuut, ja Herra särkee sedripuut Libanonissa.
He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.
Hän hyppäyttää heitä niinkuin vasikan, sekä Libanonin että Sirionin, niinkuin nuoren yksisarvisen.
The voice of the LORD divideth the flames of fire.
Herran ääni leikkaa niinkuin tulen liekki.
The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.
Herran ääni häälyttää korven, ja Herra liikuttaa Kadeksen korven.
The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.
Herran ääni saattaa peurat poikimaan, ja paljastaa metsät: ja hänen templissänsä pitää koko hänen joukkonsa sanoman hänelle kunnian.
The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.
Herra istuu vedenpaisumisen päällä: Herra pysyy Kuninkaana ijankaikkisesti.
The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.
Herra antaa kansallensa väkevyyden: Herra siunaa kansaansa rauhalla.