Psalms 28

Unto thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.
Davidin Psalmi. Koska minä huudan sinua, Herra, uskallukseni, niin älä vaikene minulle; etten, koska sinä vaikenisit minulle, minä tulisi niiden kaltaiseksi, jotka hautaan menevät.
Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.
Kuule minun rukoukseni ääni, koska minä huudan sinua, kuin minä nostan käteni sinun pyhää kuorias päin.
Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief is in their hearts.
Älä anna minun tulla jumalattomain ja pahointekiäin sekaan, jotka lähimmäistensä kanssa puhuvat ystävällisesti, vaan pahuutta on heidän sydämissänsä,
Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert.
Anna heille heidän työnsä jälkeen ja heidän pahan menonsa perään: anna heille heidän kättensä töiden perään, maksa heille heidän ansionsa perästä.
Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up.
Sillä ei he ota vaaria Herran töistä, eikä hänen käsi-aloistansa; sentähden rikkoo hän heitä ja ei rakenna heitä.
Blessed be the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.
Kiitetty olkoon Herra; sillä hän on kuullut minun rukoukseni äänen.
The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.
Herra on minun väkevyyteni ja kilpeni, häneen minun sydämeni toivoo, ja minä olen autettu; ja minun sydämeni riemuitsee, ja minä kiitän häntä veisullani.
The LORD is their strength, and he is the saving strength of his anointed.
Herra on heidän väkevyytensä; hän on väkevä, joka voideltuansa auttaa.
Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.
Auta kansaas ja siunaa perimistäs, ja ravitse heitä ja korota heitä ijankaikkisesti.