Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
(Til sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En miktam, da Saul sendte folk, som skulle vogte huset for at dræbe ham.) Fri mig fra mine Fjender, min Gud, bjærg mig fra dem, der rejser sig mod mig;
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
fri mig fra Udådsmænd, frels mig fra blodstænkte Mænd!
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Thi se, de lurer efter min Sjæl, stærke Mænd stimler sammen imod mig, uden at jeg har Skyld eller Brøde.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Uden at jeg har forbrudt mig, HERRE, stormer de frem og stiller sig op. Vågn op og kom mig i Møde, se til!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Du er jo HERREN, Hærskarers Gud, Israels Gud. Vågn op og hjemsøg alle Folkene, skån ej een af de troløse Niddinger! - Sela.
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Ved Aften kommer de tilbage, hyler som Hunde og stryger gennem Byen!
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Se, deres Mund løber over, på deres Læber er Sværd, thi: "Hvem skulde høre det?"
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Men du, o HERRE, du ler ad dem, du spotter alle Folk,
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn;
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
med Nåde kommer min Gud mig i Møde, Gud lader mig se mine Fjender med Fryd!
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Slå dem ikke ihjel, at ikke mit Folk skal glemme, gør dem hjemløse med din Vælde og styrt dem,
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
giv dem hen, o Herre, i Mundens Synd, i Læbernes Ord, og lad dem hildes i deres Hovmod for de Eder og Løgne, de siger;
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
udryd dem i Vrede, gør Ende på dem, så man kan kende til Jordens Ender, at Gud er Hersker i Jakob! - Sela.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Ved Aften kommer de tilbage, hyler som Hunde og stryger gennem Byen,
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
vanker rundt efter Føde og knurrer, når de ikke mættes.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Men jeg, jeg vil synge om din Styrke, juble hver Morgen over din Nåde; thi du blev mig et Værn, en Tilflugt på Nødens Dag.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn, min nådige Gud.