Psalms 143

Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
(En Salme af David.) HERRE, hør min Bøn og lyt til min tryglen, bønhør mig i din Trofasthed, i din Retfærd,
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
gå ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!
For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
Thi Fjender forfølger min Sjæl, de træder mit Liv i Støvet, lader mig bo i Mørke som de, der for længst er døde.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Ånden hensygner i mig, mit Hjerte stivner i Brystet.
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Jeg kommer fordums Dage i Hu, tænker på alle dine Gerninger, grunder på dine Hænders Værk.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
Jeg udbreder Hænderne mod dig, som et tørstigt Land så længes min Sjæl efter dig. - Sela.
Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Skynd dig at svare mig, HERRE, min Ånd svinder hen; skjul ikke dit Åsyn for mig, så jeg bliver som de, der synker i Graven.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Lad mig årle høre din Miskundhed, thi jeg stoler på dig. Lær mig den Vej, jeg skal gå, thi jeg løfter min Sjæl til dig.
Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
Fri mig fra mine Fjender, HERRE, til dig flyr jeg hen;
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Ånd ad den jævne Vej!
Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
For dit Navns Skyld, HERRE, holde du mig i Live, udfri i din Retfærd min Sjæl af Trængsel,
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
udslet i din Miskundhed mine Fjender, tilintetgør alle, som trænger min Sjæl! Thi jeg er din Tjener.