Numbers 10

And the LORD spake unto Moses, saying,
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:
Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
Du skal lave dig to Sølvtrompeter; i drevet Arbejde skal du lave dem. Dem skal du bruge, når Menigheden skal kaldes sammen, og når Lejrene skal bryde op.
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
Når der blæses i dem begge to, skal hele Menigheden samle sig hos dig ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Blæses der kun i den ene, skal Øversterne, Overhovederne for Israels Stammer, samle sig hos dig.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Når I blæser Alarm med dem, skal Lejrene på Østsiden bryde op;
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
blæser Alarm anden Gang, skal Lejrene på Sydsiden bryde op: tredje Gang skal Lejrene mod Vest bryde op, fjerde Gang Lejrene mod Nord; der skal blæses Alarm, når de skal bryde op.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Men når Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse på almindelig Vis, ikke Alarm.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
Arons Sønner, Præsterne, skal blæse i Trompeterne; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt.
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
Når I drager i Krig i eders Land mod en Fjende, der angriber eder, og blæser Alarm med Trompeterne, skal I ihukommes for HERREN eders Guds Åsyn og frelses fra eders Fjender.
Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
Og på eders Glædesdage, eders Højtider og Nymånedage, skal I blæse i Trompeterne ved eders Brændofre og Takofre; så skal de tjene eder til Ihukommelse for eders Guds Åsyn. Jeg er HERREN eders Gud!
And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
Den tyvende Dag i den anden Måned af det andet År løftede Skyen sig fra Vidnesbyrdets Bolig.
And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
Da brød Israeliterne op fra Sinaj Ørken, i den Orden de skulde bryde op i, og Skyen stod stille i Parans Ørken.
And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Da de nu første Gang brød op efter Guds Bud ved Moses,
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
var Judæernes Lejr den første, der brød op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Nahasjon, Amminadabs Søn.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
Issakariternes Stammes Hær førtes af Netanel, Zuars Søn,
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
og Zebuloniternes Stammes Hær af Eliab, Helons Søn.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
Da derpå Boligen var taget ned, brød Gersoniterne og Merariterne op og bar Boligen.
And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
Så brød Rubens Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elizur, Sjedeurs Søn.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
Simeoniternes Stammes Hær førtes af Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn,
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
og Gaditernes Stammes Hær af Eljasaf, Deuels Søn.
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
Så brød Kehatiterne, der bar de hellige Ting, op; og før deres Komme havde man rejst Boligen.
And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
Så brød Efraimiternes Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elisjema, Ammihuds Søn.
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Manassiternes Stammes Hær førtes af Gamliel, Pedazurs Søn,
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
og Benjaminiternes Stammes Hær af Abidan, Gidonis Søn.
And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
Så brød Daniternes Lejr op under sit Felttegn som Bagtrop i hele Lejrtoget, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Ahiezer, Ammisjaddajs Søn.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
Aseriternes Stammes Hær førtes af Pagiel, Okrans Søn,
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
og Naftalitemes Stammes Hær af Ahira, Enans Søn.
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
Således foregik Israelitternes Opbrud, Hærafdeling for Hærafdeling. Så brød de da op.
And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
Men Moses sagde til Midjaniten Hobab, Reuels Søn, Moses's Svigerfader: "Vi bryder nu op for at drage til det Sted, HERREN har lovet at give os; drag med os! Vi skal lønne dig godt, thi HERREN har stillet Israel gode Ting i Udsigt."
And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Men han svarede ham: "Jeg vil ikke drage med; nej, jeg drager til mit Land og min Slægt."
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
Da sagde han: "Forlad os ikke! Du kender jo de Steder, hvor vi kan slå Lejr i Ørkenen; vær Øje for os!
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
Drager du med os, skal vi give dig Del i alt det gode, HERREN vil give os."
And they departed from the mount of the LORD three days' journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days' journey, to search out a resting place for them.
Derpå brød de op fra HERRENs Bjerg og vandrede tre Dagsrejser frem, idet HERRENs Pagts Ark drog i Forvejen for at søge dem et Sted, hvor de kunde holde Hvil.
And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
Og HERRENs Sky svævede over dem om Dagen, når de brød op fra Lejren.
And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: "Stå op, HERRE, at dine Fjender må splittes og dine Avindsmænd fly for dit Åsyn!"
And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
Og hver Gang den standsede, sagde han: "Vend tilbage, HERRE, til Israels Stammers Titusinder!"