Ephesians 6

Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.
Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
"Ær din Fader og Moder", dette er jo det første Bud med Forjættelse,
That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
"for at det må gå dig vel, og du må leve længe i Landet."
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;
Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, så I gøre Guds Villie af Hjertet,
With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
idet I med god Villie gøre Tjeneste som for Herren, og ikke for Mennesker,
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han få igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
Og I Herrer! gører det samme imod dem, så I lade Trusel fare, idet I vide, at både deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand imod Djævelens snedige Anløb.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Derfor tager Guds fulde Rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde Dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt.
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
Så står da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium;
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile,
And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
og tager imod Frelsens Hjelm og Åndens Sværd, som er Guds Ord,
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
idet I under al Påkaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Ånden og ere årvågne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
også for mig, om at der må gives mig Ord, når jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,
For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, for at jeg må have Frimodighed deri til at tale, som jeg bør.
But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
Men for at også I skulle kende mine Forhold, hvorledes det går mig, da skal Tykikus, den elskede Broder og tro Tjener i Herren kundgøre eder alt;
Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
ham sender jeg til eder, just for at I skulle lære at kende, hvorledes det står til hos os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter.
Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!
Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.
Nåden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!