I Corinthians 4

Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.
Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih.
Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.
A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni.
But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment: yea, I judge not mine own self.
Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim.
For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin.
Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.
Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.
Time, braćo, smjerah na sebe i Apolona radi vas: da na nama naučite onu "Ne preko onoga što je pisano" te se ne nadimate jednim protiv drugoga.
For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?
Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.
Već ste siti, već se obogatiste, bez nas se zakraljiste! Kamo sreće da se zakraljiste da i mi s vama zajedno kraljujemo!
For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
Jer Bog je, čini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na smrt osuđene, jer postali smo prizor svijetu, i anđelima, i ljudima -
We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.
mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi čašćeni, mi prezreni;
Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwellingplace;
sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i pljuskaju nas, i beskućnici smo,
And labour, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it:
i patimo se radeći svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo,
Being defamed, we intreat: we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day.
pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postasmo, svačiji izmet sve do sada.
I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.
Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim.
For though ye have ten thousand instructers in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.
Jer da imate u Kristu i deset tisuća učitelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih!
Wherefore I beseech you, be ye followers of me.
Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite.
For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church.
Zato upravo poslah k vama Timoteja, koji mi je dijete ljubljeno i vjerno u Gospodinu, da vas podsjeti na naputke moje, u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi učim.
Now some are puffed up, as though I would not come to you.
Neki se uzniješe kao da ja neću doći k vama.
But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power.
Ipak, eto me ubrzo k vama, ako Gospodin htjedne, i rasudit ću ne riječi onih nadutih, nego krepost.
For the kingdom of God is not in word, but in power.
Ta nije u riječi kraljevstvo Božje, nego u kreposti.
What will ye? shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness?
Što želite? Da k vama dođem sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti?