Psalms 60

O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.
(По слав. 59) За първия певец. По музиката на Кремът. Свидетелство. Миктам на Давид. За поучение. Когато воюваше против арамейците от Месопотамия и арамейците от Сова и Йоав се върна и уби дванадесет хиляди едомци в Солната долина. Боже, отхвърлил си ни, разпръснал си ни, разгневил си се — възвърни ни отново!
Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.
Потресъл си земята, разцепил си я — изцели проломите й, защото се клати!
Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.
Оставил си народа Си да види мъчителни неща, с омайно вино си ни напоил.
Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.
Дал си знаме на онези, които Ти се боят — да се издига заради истината. (Села.)
That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.
За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай!
God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот.
Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
Мой е Галаад, мой е и Манасия, и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми.
Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.
Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си; приветствай Ме, филистимска земьо!
Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?
Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?
Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни?
Give us help from trouble: for vain is the help of man.
Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна.
Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.